دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 


دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، ‌هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز : محمدعلی اسدی

تلفن : 66489003 و 66489004