مشاورین استاندار

 

 

"مصطفی قاسمی پور"، مشاور و مدیرکل حوزه استاندار تهران .

"علی قشقایی" ، مشاور و مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری تهران .

اسدالله تقی زاده" ، مشاور استاندار و مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی.

" عبدالرضا چراغعلی "، مشاور عمرانی استاندار.