مشاورین استاندار

 

هادی اسماعیلی دستیار اجرایی استاندار

حامد فاتحی مشاور استاندار و مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل

علی قشقایی مشاور استاندار و مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی

مصطفی قاسمی پور مشاور و مدیرکل حوزه استاندار

هادی هلیلی مشاور استاندار و مدیرکل حراست

اسداله تقی زاده مشاور استاندر و مدیرکل عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

عبدالرضا چراغعلی مشاور امور عمرانی

وحید صافی اصفهانی مشاور استاندار در امور روحانیت