اداره کل سیاسی و انتخابات

 

 

مشاور استاندار و مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری : سعید ضیائی 

دفتر اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری :  محمد احمدی 

 شماره تماس: 84693801

نمابر اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری : 84693838

معاون سیاسی اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری : مسلم عادلی     

 شماره تماس: 84693802

معاون انتخابات و تقسیمات کشوری اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری :  قاسم کرمی   

  شماره تماس:84693806

رئیس گروه امور سیاسی،اقوام و مذاهب اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری : سید جمال جلیلی

شماره تماس: 84693810

رئیس گروه امور انتخابات و تقسیمات کشوری اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری :  علی بناساز

شماره تماس:84693814

مسئول دبیرخانه کمیسیون کارگری اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری :  

شماره تماس: 84692418

مسئول دبیرخانه کمیسیون دانشجوئی اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری : احد پاک نهاد

شماره تماس: 84693847

مسئول دبیرخانه کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری : علی الفت

شماره تماس: 84693813

مسئول دبیرخانه ستاد انتخابات استان تهران:  خانم کتیرایی 

 شماره تماس: 84693816

 

وظايف اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری:

 1. نظارت بر امور مربوط به تاسیس حزب، جمعیت، انجمن سیاسی و صنفی، تشکل های صنفی و سیاسی و انجمن اسلامی و یا اقلیت‌های دینی شناخته شده در حوزه استان و انجام تحقیقات و اعلام نظر در این زمینه به وزارت کشور.
 2. نظارت و مراقبت مستمر  نحوه فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اسلامی و تشکل­های سیاسی استان.
 3. نظارت و رسيدگي به درخواست‌های اقشار و گروه‌ها در رابطه با برپایی اجتماعات مطابق دستورالعمل های قانونی.
 4. نظارت بر تهیه و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های عمومی دولت و ابلاغ به فرمانداران و بخشداران در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
 5. نظارت بر حسن اجرای انتخابات و هدایت مجریان انتخابات در سطح استان.
 6.  نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه در خصوص انتخابات و سنجش میزان موفقیت یا عدم موفقیت طرح های اجرایی در حوزه‌های انتخابیه استان.
 7. راهبري امور مربوط به تهیه و تدوین بخشنامه‌ها، شیوه نامه‌ها و ارسال دستورالعمل‌های انتخاباتی به فرمانداری‌ها و بخشداری‌های تابعه.
 8. نظارت و ساماندهی امور مربوط به ایجاد، انتزاع، الحاق، ادغام، تغییر مرکزیت و یا تبدیل نقاط مختلف استان به روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان در سطح استان و مورد  نامگذاری و تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری در چارچوب ضوابط و تعاریف تقسیمات کشوری.
 9. نظارت بر ارزیابی فرمانداران و بخشداران استان در چارچوب شاخص‌هاي ابلاغی وزارت کشور.
 10. بررسی و پیگیری موضوع انتصاب فرمانداران، معاونین و بخشداران استان بر اساس موازین و مقررات ابلاغی.
 11. نظارت بر روند اجرای امور در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها.
 12. نظارت بر  تحركات حوزه کارگری، تشکلات دانشجویی و قومی و مذهبی و نظارت بر تشكيل جلسات کمیسیون دانشجویی، اقوام و مذاهب و کارگری.
 13. بستر سازي و فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي پرورش نيروي جايگزين با تأكيد بر مواردي از قبيل انتقال تجربيات، ارايه آموزشهاي لازم و مشاركت دادن در انجام امور، ‌تفويض اختيار.
 14. شرکت در گردهمایی ها، جلسات داخل و خارج از استان و دوره های آموزشی مرتبط.
 15. ارائه خط مشی و سازماندهی فعالیتهای دفتر، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی.