دفتر هماهنگی امور ایثارگران

 

  • هماهنگی امور ایثارگران
  • مسئول هماهنگی امور ایثارگران: بهمن خطیبی 
  • تلفن تماس:84691704
  • فکس: 84691721