اداره کل امور زنان و خانواده

 • سرپرست اداره کل امور زنان و خانواده:  زهره جعفری

 

 • مسئول دفتر: مریم شعبانی
 • تلفن:  84692701

 

وظایف دفترامور بانوان و خانواده استانداری تهران :

 • ارتباط مستمر با دفتر امور بانوان وزارت کشور و ریاست جمهوری
 • نظارت بر انجام مطالعات و تحقیقات لازم در خصوص وضعیت، مسائل و مشکلات زنان و خانواده در سطح استان
 • نظارت برمطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به زنان به منظور یافتن راهکار مناسب برای رفع آسیب های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی زنان ( نمایندگان مجلس فراکسیون زنان)
 • نظارت بر فراهم آوردن زمینه های آموزشی زنان در زمینه های مختلف
 • نظارت و حمایت از تشکل های غیردولتی زنان در سطح استان تهران
 • تشکیل جلسات کارگروه بانوان و خانواده و نظارت بر کمیته های تخصصی زیر مجموعه کارگروه
 • بازدید از دفاتر امور بانوان در شهرستان ها و مراکز ذی ربط با حوزه زنان و خانواده
 • تشکیل اتاق فکر با حضور مشاوران و متخصصین حوزه زنان و خانواده در خصوص مسائل مبتلا به زنان و خانواده ها