خدمات مربوط به استانداری تهران

 • عنوان : پذیرش ، نگهداري و اخراج اتباع خارجی غیر مجاز و متخلف
   شناسنامه خدمات : 10011077000
  • شرح خدمت : اين خدمت در برگيرنده پذيرش افراد در اردوگاههاي مربوطه، بررسي اعتبار مدارك آنان و انجام اقدامات مقتضي حسب ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه نظير ثبت اطلاعات هويتي اتباع مي باشد.
  • مشخصات
   نوع خدمت :
   شرح خدمت : اين خدمت در برگيرنده پذيرش افراد در اردوگاههاي مربوطه، بررسي اعتبار مدارك آنان و انجام اقدامات مقتضي حسب ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه نظير ثبت اطلاعات هويتي اتباع مي باشد.
   مدارک مورد نیاز : ليست ارسالي از نيروي انتظامي
   جزئیات خدمت
   متوسط مدت زمان ارایه خدمت : 2 تا 5 روز
   ساعات ارائه خدمت : 0
   هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان : هزینه ندارد
   شماره حساب (های) بانکی : -
   نحوه دسترسی به خدمات :
    اینترنتی
   لینک مرتبط با خدمت :
 • عنوان : صدور پروانه و نظارت برعملکرد تشکل های مشمول قانون فعالیت احزاب و انجمن ها
   شناسنامه خدمات : 10011081000
  • شرح خدمت : بنابر ماده 8 قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی ، انجمنهای اسلامی و اقلیتهای دینی شناخته شده ، ثبت گروهها و صدور پروانه برای آنها از سوی وزارت کشور صورت می پذیرد. به منظور انجام این امر ، پرونده مربوط به تقاضای صدور پروانه ، مطابق بر آیین‌نامه اجرایی این قانون تنظیم گردیده و توسط وزارت کشور بهکمیسیون ماده (10) این قانون ارائه می گردد. پس از تصویب تقاضا در کمیسیون مربوطه ، پروانه فعالیت مربوطه صادر می شود. (ماده 9 قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی ، انجمنهای اسلامی و اقلیتهای دینی شناخته شده). لازم به ذکر است در راستای نظارت بر عملکرد تشکلهای مشمول قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها، در کمیسیون ماده 10 گزارش های مالی و عملکرد هیات مدیره مورد بررسی قرار می گیرد.
  • عنوان خدمت: صدور پروانه و نظارت برعملکرد تشکل های مشمول قانون فعالیت احزاب و انجمن ها شناسه خدمت: 10011081000
  • مشخصات
   نوع خدمت :
   شرح خدمت : بنابر ماده 8 قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی ، انجمنهای اسلامی و اقلیتهای دینی شناخته شده ، ثبت گروهها و صدور پروانه برای آنها از سوی وزارت کشور صورت می پذیرد. به منظور انجام این امر ، پرونده مربوط به تقاضای صدور پروانه ، مطابق بر آیین‌نامه اجرایی این قانون تنظیم گردیده و توسط وزارت کشور بهکمیسیون ماده (10) این قانون ارائه می گردد. پس از تصویب تقاضا در کمیسیون مربوطه ، پروانه فعالیت مربوطه صادر می شود. (ماده 9 قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی ، انجمنهای اسلامی و اقلیتهای دینی شناخته شده). لازم به ذکر است در راستای نظارت بر عملکرد تشکلهای مشمول قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها، در کمیسیون ماده 10 گزارش های مالی و عملکرد هیات مدیره مورد بررسی قرار می گیرد.
   مدارک مورد نیاز : مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه: ‌الف- برگ درخواست ب- برگ مشخصات هیأت رهبری و اجرایی گروه ج- مرامنامه، اساسنامه و آئین‌نامه انضباطی- مالی گروه ‌د - فتوکپی شناسنامه اعضای هیأت مؤسس، رهبری و اجرایی ه - گواهی عدم سوء‌پیشینه برای هر یک از اعضای هیأتهای مؤسس، رهبری و اجرایی. ‌و - عکس جدید تمام رخ 4*6 مدارک مورد نیاز برای تمدید پروانه: ارسال مشخصات اعضای جدید مجمع، صورت جلسه مجمع و ارسال اساسنامه در صورت اصلاح ضروری می باشد. مدارک موردنیاز در مبحث نظارت بر عملکرد : گزارشات مالی، عملکرد هیات مدیره مدارک لازم جهت تکمیل گزارش مجمع : 1- فرم مشخصات فردی تمام منتخبین 2- تصویرشناسنامه 3-تصویرکارت ملی 4-عکس 5-مدرک تحصیلی 6- مرامنامه و اساسنامه امضاء شده بوسیله اعضای هیئت رئیسه 7- فرم گزارش ویژه هیئت رئیسه مجمع
   جزئیات خدمت
   متوسط مدت زمان ارایه خدمت : 0
   ساعات ارائه خدمت : 0
   هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان : هزینه ندارد
   شماره حساب (های) بانکی : -
   نحوه دسترسی به خدمات :
   لینک مرتبط با خدمت : http://portal2.moi.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=75ffb071-754d-469f-a4de-7ff6190bfcda
 • عنوان : صدور و تجدید کارت شناسایی پناهندگان
   شناسنامه خدمات : 10011086000
  • شرح خدمت : این خدمت با دریافت نامه استانداری مبنی بر تقاضای شناسایی پناهنده آغاز گردیده و براساس نوع درخواست، مبنی بر دریافت تقاضای پناهندگی یا تقاضای تجدید کارت، بررسی های لازم صورت پذیرفته و درصورت وجود شرایط ، کارت مربوطه صادر می گردد.
  • مشخصات
   نوع خدمت :
    خدمت به شهروندان (G2C)
   شرح خدمت : این خدمت با دریافت نامه استانداری مبنی بر تقاضای شناسایی پناهنده آغاز گردیده و براساس نوع درخواست، مبنی بر دریافت تقاضای پناهندگی یا تقاضای تجدید کارت، بررسی های لازم صورت پذیرفته و درصورت وجود شرایط ، کارت مربوطه صادر می گردد.
   مدارک مورد نیاز : مدرک اقامتی ( کارت آمایش) و گواهی های هویتی
   جزئیات خدمت
   متوسط مدت زمان ارایه خدمت : 0
   ساعات ارائه خدمت : 0
   هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان : هزینه ندارد
   شماره حساب (های) بانکی : -
   نحوه دسترسی به خدمات :
   لینک مرتبط با خدمت :
 • عنوان : صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با مردان خارجی
   شناسنامه خدمات : 10031076100
  • شرح خدمت : اين خدمت با دريافت نامه مربوطه از استانداري ها يا سفارتخانه ها آغاز گرديده و مدارك مرتبط ، مورد بررسی قرار می گیرد. درصورت رعایت ضوابط و مقررات و وجود شرایط لازم، مکاتبات موردنياز با ثبت احوال جهت پروانه صورت می پذیرد.
  • مشخصات
   نوع خدمت :
    خدمت به شهروندان (G2C)
   شرح خدمت : اين خدمت با دريافت نامه مربوطه از استانداري ها يا سفارتخانه ها آغاز گرديده و مدارك مرتبط ، مورد بررسی قرار می گیرد. درصورت رعایت ضوابط و مقررات و وجود شرایط لازم، مکاتبات موردنياز با ثبت احوال جهت پروانه صورت می پذیرد.
   مدارک مورد نیاز : تصوير شناسنامه زوجه و گذرنامه زوج – رضايت پدر زوجه (درصورت دوشيزه بودن)-گواهي تجرد مرد كه به تائيد دولت متبوع وي رسيده باشد، سند مسلمان شدن مرد خارجي (درصورت غير مسلمان بودن )
   جزئیات خدمت
   متوسط مدت زمان ارایه خدمت : 1 تا 2 هفته
   ساعات ارائه خدمت : 0
   هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان : هزینه ندارد
   شماره حساب (های) بانکی : -
   نحوه دسترسی به خدمات :
    اینترنتی
   لینک مرتبط با خدمت :
 • عنوان : رسیدگی به تخلفات اداری و شکایات مردمی
   شناسنامه خدمات : 10061073000
  • شرح خدمت : رسیدگی به تخلفات اداری و شکایات مردمی مرتبط با وزارت کشور:فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری، بادریافت شکایت هیات های بدوی از اشخاص، کارمندان، مدیران، سرپرستان اداری، بازرسان هیات عالی نظارت، مقامات و اشخاص مندرج در مواد 12 و 17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، دفاتر بازرسی و پاسخ گویی به شکایات و سازمان بازرسی کل کشور آغاز می گردد. در خصوص شکایات مردمی دریافتی از سوی دفاتر بازرسی، چنانچه تخلف مربوطه نیازمند رسیدگی و اعلام نظر توسط واحد تخلفات اداری باشد، شکایت مذکور در اختیارآن واحد قرار می گیرد (نظام نامه پاسخ گویی به شکایات مردمی). درخصوص هریک از انواع آرای صادر شده توسط هیات های بدوی (قطعی و قابل تجدیدنظرخواهی) انجام سایر مراحل مطابق با قانون و ضوابط تخلفات اداری صورت خواهد پذیرفت.
  • مشخصات
   نوع خدمت :
   شرح خدمت : رسیدگی به تخلفات اداری و شکایات مردمی مرتبط با وزارت کشور:فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری، بادریافت شکایت هیات های بدوی از اشخاص، کارمندان، مدیران، سرپرستان اداری، بازرسان هیات عالی نظارت، مقامات و اشخاص مندرج در مواد 12 و 17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، دفاتر بازرسی و پاسخ گویی به شکایات و سازمان بازرسی کل کشور آغاز می گردد. در خصوص شکایات مردمی دریافتی از سوی دفاتر بازرسی، چنانچه تخلف مربوطه نیازمند رسیدگی و اعلام نظر توسط واحد تخلفات اداری باشد، شکایت مذکور در اختیارآن واحد قرار می گیرد (نظام نامه پاسخ گویی به شکایات مردمی). درخصوص هریک از انواع آرای صادر شده توسط هیات های بدوی (قطعی و قابل تجدیدنظرخواهی) انجام سایر مراحل مطابق با قانون و ضوابط تخلفات اداری صورت خواهد پذیرفت.
   مدارک مورد نیاز : 1- گزارش اعلام شده ازطرف شخص یا سازمان مانند سازمان بازرسی2- پرونده تکمیل شده3- تحقیقات اعضای گروه تحقیق که منجر به ارائه مدارک می شود.4- دریافت دفاعیات5- آرای صادر شده در مراحل رسیدگی به پرونده
   جزئیات خدمت
   متوسط مدت زمان ارایه خدمت : 0
   ساعات ارائه خدمت : 0
   هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان : هزینه ندارد
   شماره حساب (های) بانکی : -
   نحوه دسترسی به خدمات :
    اینترنتی
   لینک مرتبط با خدمت : http://portal2.moi.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=b1aef7d4-580d-458e-ac6a-82323c92d97b
 • عنوان : صدور پروانه تاسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد و نظارت بر عملكرد و مجامع عمومي آنها
   شناسنامه خدمات : 10061080000
  • شرح خدمت : جهت تاسیس سازمان های مردم نهاد (سمن) متقاضی جهت ثبت درخواست وارد سیستم مکانیزه به آدرس https://moi.ir شده و درخواست تاسیس را تکمیل می نماید و کد رهگیری را دریافت می نماید. پس از تائید درخواست ثبت سمن در سیستم مکانیزه در بخش کارشناسان استانداری و فرمانداریهای تابعه ثبت می شود و قابل بررسی می باشد که پس از بررسی نواقص آن رفع و مراحل قانونی آن طی می گردد که از جمله دریافت مدارک، تکمیل اساسنامه، انجام استعلامات چهارگانه(نیروی انتظامی- اداره کل اطلاعات- دادگستری و دستگاه تخصصی مرتبط) انجام می شود و اساسنامه از متقاضی تکمیل و توسط کارشناس بررسی و نواقص آن رفع می گردد و جوابیه استعلام وارد سیستم گردید و امور مربوط به سمن از طریق اداره ثبت انجام شده و شماره ثبت وارد سیستم می گردد، سمن مجوز گرفته محسوب می شود.پروانه فعالیت صادر میگردد و تمامی مراحل از طریق سیستم مکانیزه انجام می گردد.
  • مشخصات
   نوع خدمت :
   شرح خدمت : جهت تاسیس سازمان های مردم نهاد (سمن) متقاضی جهت ثبت درخواست وارد سیستم مکانیزه به آدرس https://moi.ir شده و درخواست تاسیس را تکمیل می نماید و کد رهگیری را دریافت می نماید. پس از تائید درخواست ثبت سمن در سیستم مکانیزه در بخش کارشناسان استانداری و فرمانداریهای تابعه ثبت می شود و قابل بررسی می باشد که پس از بررسی نواقص آن رفع و مراحل قانونی آن طی می گردد که از جمله دریافت مدارک، تکمیل اساسنامه، انجام استعلامات چهارگانه(نیروی انتظامی- اداره کل اطلاعات- دادگستری و دستگاه تخصصی مرتبط) انجام می شود و اساسنامه از متقاضی تکمیل و توسط کارشناس بررسی و نواقص آن رفع می گردد و جوابیه استعلام وارد سیستم گردید و امور مربوط به سمن از طریق اداره ثبت انجام شده و شماره ثبت وارد سیستم می گردد، سمن مجوز گرفته محسوب می شود.پروانه فعالیت صادر میگردد و تمامی مراحل از طریق سیستم مکانیزه انجام می گردد.
   مدارک مورد نیاز : فتوکپی شناسنامه - فتوکپی کارت ملی- 2 قطعه عکس- فتوکپی مدرک تحصیلی
   جزئیات خدمت
   متوسط مدت زمان ارایه خدمت : برای ثبت یک سمن تا دریافت پروانه فعالیت حداقل 3 ما
   ساعات ارائه خدمت : شبانه روزی 24 ساعته در خدمت عموم مردم می باشد.
   هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان : هزینه ندارد
   شماره حساب (های) بانکی : -
   نحوه دسترسی به خدمات :
   لینک مرتبط با خدمت : http://portal2.moi.ir/portal/home/default.aspx?categoryid=af44a651-6ea4-4518-8052-9f58402b351a&site=saman