ساداتی: ساماندهی اتباع اولویت دستگاههای شهرستانی است

فرماندار شمیرانات ساماندهی اتباع را از الویت های مهم دستگاههای اجرایی شهرستان برشمرد.

  • کد خبر: 323088
  • تاریخ خبر: شنبه 2 بهمن 1400 - 11:39

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شمیرانات، سید مهدی ساداتی در کمیسیون مشترک ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی و کارگری با تاکید بر ساماندهی فوری اتباع در شهرستان اظهار داشت: کثرت وجود اتباع خارجی در ماههای اخیر خارج از استانه ظرفیت شهرستانی است و با حوزه زیر ساختی انطباقی ندارد.

نماینده عالی دولت در شمیرانات با اشاره به اهمیت رسیدگی به مشکلات کارگران افزود: در شرایط کنونی دشمنان به دنبال سودجویی از مطالبات قانونی کارگران هستند و بعنوان ابزار برای تضعیف اقتدار جمهوری اسلامی استفاده کنند که رسیدیگی به مشکلات کارگران در صدر اقدامات دستگاهها قرار گیرد.

ساداتی تاکید کرد: پاسخگویی به مطالبات کارگران در حوزه معیشتی با نگاه توانمند سازی باید صورت گیرد و می توان با اقدامات کارشناسی گره گشای مشکلات آنان بود.