پنجشنبه 27 مرداد 1401

دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، ‌هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز : محمدعلی اسدی
​​​​​​​
تلفن : 66489003 و 66489004
 
Aa