جمعه 28 مرداد 1401

اداره کل فنی،عمرانی، حمل و نقل و ترافیک


 
 
مدیرکل : محمدعلی صحرایی

مسئول دفتر اداره کل فنی : سعید محتاج     
رئیس گروه شهرسازی و معماری : مسعود معصومی  شرح وظایف :
 تهيه ‌و تنظيم طرح‌هاي هادي و نقشه‌هاي تفضيلي شهرها.
 تهيه‌ برآورد هزينه‌ اجراي طرح‌هاي عمراني واگذار شده‌ به‌ دفتر فني.
 بررسي تصميمات متخذه‌ در كميسيون‌هاي مناقصه ‌و در صورت لزوم اظهار نظر درباره‌ رد يا قبول برندگان مناقصه.
 ايجاد هماهنگي و همكاري بين دفتر فني و ساير مؤسسات دولتي براي پيشبرد عمليات عمراني در سطح استان.
 كنترل و بررسي اعتبارات عمراني شهرداري‌ها و دهياري‌ها و ارائه‌ راهنمائي‌هاي لازم در اتخاذ روش صحيح و رعايت اولويت‌ها در تنظيم  برنامه‌هاي عمراني.
 بررسي در زمينه‌ تعيين محدوده‌ قانوني شهرها و روستا‌ها و پيشنهاد آن به‌ مقامات مسئول.
 همكاري با شهرداري‌ها و دهياري‌ها در زمينه ‌تفكيك اراضي و تعيين بر و كف خيابان‌ها و ارائه‌ راهنمائي‌هاي لازم به‌ مسئولين امور  ساختماني شهرداري‌ها.
 شركت در جلسات ستاد مناسب سازي محيط براي جانبازان و معلولين و افراد كم توان جسمي و حركتي
 شركت در جلسات كميته كار ذيل كميسيون ماده (5) قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران.
 شركت در جلسات گروه كارشناسي ذيل كارگروه زير بنايي و شهرسازي.
 پاسخگویی به مکاتبات دستگاه¬ها، شهرداریها و فرماندارهای تابعه استان در خصوص مسائل شهرسازی و معماری
 انجام كليه ‌امور مربوط به‌ طرح‌هائي عمراني كه‌رأساًَ توسط استانداري انجام مي گيرد.
 نظارت كلي بر اجراي طرح‌هاي عمراني و فني استان و ارائه‌گزارش لازم به ‌مقامات استان.
 مطالعه‌ و بررسي بمنظور بدست آوردن حد مطلوب فضاي سبز در مناطق مورد عمل با در نظر گرفتن موقعيت و شرايط اقليمي منطقه.
 ارسال دستورالعمل‌هاي قانوني مربوط به‌ فضاي سبز و ارائه‌ آن به ‌شهرداري‌ها و دهياري‌ها براي اجرا.
 تهيه‌ گزارش پيشرفت پروژه‌هاي عمراني دفتر فني، شهرداري‌ها و دهياري‌ها جهت ارائه‌ به‌ مراجع ذي ربط.
 نظارت و پيگيري لازم در زمينه ‌تأمين مصالح مورد نياز اجراي پروژه‌هاي عمراني دفتر فني، شهرداري‌ها و دهياري‌ها و مراقبت در حفظ و  توزيع مصالح.
 تهيه‌ طرح و نظارت بر اجراي كارهاي تأسيساتي شهرها و روستاهاي داراي دهياري از قبيل آب، برق و فاضلاب در صورت نياز شهرداري‌ها و  دهياري‌ها.
 تهيه ‌و ترويج بكارگيري ضوابط واستانداردها و معيارهاي فني در پروژه‌هاي عمراني.
 مستندسازي تجربيات فني و اجرائي به‌منظور بهره‌برداري مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن.
  نظارت بر برنامه‌هاي عمراني و گزارش‌گيري مستمر از پيشرفت برنامه‌هاي عمراني روستاها و شهرها و اعلام عدم پيشرفت آنها به واحدهای  استانی ‌سازمانهاي اجرائي مربوطه‌ به‌ منظور رفع موانع.
 نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی و فنی (تملک دارايی‌های سرمايه‌ای) ملی و استانی در چهارچوب نظام نظارتي تدوين شده‌ و گزارش گيری از  پيشرفت برنامه‌ها و ارزيابی آنها.
 ارائه‌ گزارش نوبه‌اي و مستمر به‌ دفتر فني وزارت كشور
 ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح استان تهران
 بازپسگیری اراضی ملی از سوی دستگاه¬های اجرایی استان
 پیگیری امورات مربوط به کارگروه کاهش آلودگی هوا و مقابله با پدیده گرد و غبار
 پیگیری موضوع آلودگی آب شرب تهران و شهرستانهای استان تهران
شناسایی منابع و مراکز آلاینده آب در حوزه آبریز شهر تهران
رسیدگی به مشکلات زیست محیطی در شهرستانهای استان تهران
تشکیل کمیته ویژه ساماندهی نخاله¬های ساختمانی در شهرستانها
تشکیل کمیته ویژه غارشناسی
نظارت و بررسی بر کارخانجات، صنایع و واحدهای آلاینده مستقر در استان تهران
پیگیری امورات مربوط به کارگروه مدیریت پسماند استان تهران و شهرستانها
ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و کامل از تمامی فعالیتهای اداره کل فنی در حوزه عمرانی در شهرداریها و دستگاه¬های اجرایی استان
همکاری و هماهنگی با سازمان بازرسی کل کشور و وزارت کشور در تنظیم عملکرد و شرح وظایف معاونت عمرانی و کلیه فرمانداران شهرستانهای تابعه در سامانه¬های مربوطه
بررسی اسناد و مدارک ارسالی از دستگاه¬های اجرایی در خصوص ترک تشریفات مناقصه و تنظیم صورتجلسه ترک تشریفات.
 تهيه‌ نقشه‌هاي مربوط به‌ طرح‌هاي عمراني واگذار شده ‌به ‌دفتر فني و شهرداريهاي استان.
Aa