جمعه 28 مرداد 1401

راهبرد مشارکت استانداری تهران

راهبرد مشارکت استانداری تهران

 

استانداری تهران کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی و ... را از طریق تارنمای خود به نشانی ostan-th.ir در معرض نقد عموم قرار می‌دهد و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده ودر نهایت در صورت نیاز، نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ مجدد آن اقدام می‌نماید.
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                          غلامرضا عباس پاشا
                                                                                                                                                                     معاون توسعه مدیریت و منابع
 



دریافت پیشنهاد ، نظر ، انتقاد و راهکارهای مردمی:


 

Aa