جمعه 28 مرداد 1401

اداره کل حوزه استاندار

 


مدیرکل حوزه استاندار : مصطفی قاسمی پور

مسئول دفتر : علیرضا محمدی نیا

تلفن  :84694500  

خلاصه شرح وظایف
:
 
اداره کل حوزه استاندار، مسئولیت رسیدگی به امور جاری استاندار تهران را بر عهده دارد. بررسی نامه‌های دریافتی به استاندار و ارجاع آن، پیگیری دستورات استاندار، برنامه‌ریزی ملاقاتها و بازدیدها، ابلاغ و صدور احکام، ابلاغ دستورات کتبی و شفاهی، اداره دفتر استاندار و برنامه‌ریزی جلسات و شوراهای مرتبط را برعهده دارد.
 
 
ترویج علم و فناوری (ستادی)
· ارتباطات و اطلاع رسانی
· تبلیغات و امور فرهنگي
· انتشارات و مستند سازي
· مراسم و تشريفات
· افكارسنجي و ارتباطات مردمي
· پژوهش و برنامه ريزي
Aa