جمعه 28 مرداد 1401

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

مجتبی مرادی نوروزی : مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران
مسئول دفتر: پوریا قادری

شماره تلفن: 84694550
شماره فکس: 84694560


شرح وظایف

 تهيه و تنظيم برنامه‌هاي مربوط به ملاقات های عمومی ،مصاحبه‌هاي مطبوعاتي، راديويي و تلوزيوني و سخنراني‌هاي - استاندار و ديگر مقامات استانداري با توجه به خط مشي‌ هاي تعيين شده.
بررسی جراید و رسانه ها ، جمع آوری اطلاعات و اخبار روز و رویداد های مهم و انتقال سریع به استاندار.
انجام وظایف و امور مربوط به تشریفات و امور بین الملل و استقبال از مقامات کشوری و لشکری و مدعوین خارجی با هماهنگی دفتر امور اقتصادی و بین الملل.
 همکاری با رسانه های جمعی در انعکاس عملکرد استانداری ، پاسخگویی به هرگونه ابهام در دستگاه مربوط و نظارت بر هر گونه انتشار جوابیه به رسانه ها.
هماهنگی ، سازماندهی و مدیریت ارتباطات رسانه ای پایگاه اطلاع رسانی استانداری با استفاده از ابزار نوین فناوری اطلاعات و افکار سنجی عمومی و دستگاهی.
برقراري و ارتباط مستمر با واحد روابط عمومي رياست جمهوري و وزارت كشور به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي سياست‌ها و خط مشي كاري دولت در استان.
تماس مستمر و مدام با ائمه جمعه و نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي به منظور كسب نظرات مشورتي در رابطه با مسائل مختلف استان و همچنين مشكلات
مبتلا به مردم در حوزه انتخابيه و انعكاس آن به مقامات اجرايي استان.
برقراری  و ارتباط مستمر با روابط عمومي دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي در سطح استان به منظور ايجاد هماهنگي و ابلاغ سياست ‌ها و خط‌ مشي‌ هاي ابلاغي
در زمينه وظايف مربوطه.
برگزاری جلسات شورای هماهنگی روابط عمومی واحدهای استانی دستگاه های اجرایی به عنوان دبیر و پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورا .
برگزاری جلسات شورای اطلاع رسانی استان  به عنوان دبیر و پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورا .
 هماهنگی و نظارت بر برگزاری نمایشگاه و جشنواره های مرتبط با استانداری.
نظارت مستمر بر مصاحبه و انتشار اخبار سایر دستگاه ها اعم از مرکز استان و شهرستان.
 تهیه و ارسال گزارش عملکردها و اقدامات انجام شده در قالب الکترونیکی به دفاتر وزراتی و روابط عمومی وزارت کشور.
مستندسازی اقدامات استانداری در قالب تهیه فیلم ، عکس و انتشارات و آرشیو آن.
 

 
Aa