جمعه 28 مرداد 1401

اداره کل مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی

 


 
 
            مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی  : اسداله تقی زاده
 
             تلفن تماس:88828604


 
Aa