باما در تماس باشید

نشانی

آدرس:میدان آرژانتین ،ابتدای آفریقای شمالی بلوار دادمان ،استانداری تهران

تلفن

۸۴۶۹۰ - ۰۲۱

شماره تماس میز خدمت

۸۴۶۹۳۳۰۰

نمابر

۸۴۶۹۴۵۶۰

پست الکترونیکی

info@ostan-th.ir

این فرم جهت ثبت درخواست شما فراهم شده و فقط توسط کارشناسان ما قابل مشاهده است.

ارتباط با پارک فناوری پردیس